Sisselogimine

Unustasite parooli?
Valige kohaletoimetamise linn

Üld- ja tellimistingimused

Üld- ja tellimistingimused

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1. Tingimused kehtivad ostukeskkonna www. sushiking.ee (edaspidi sushiking.ee e-pood/müüja) ja kõigi ostlejate (edaspidi klient/ostja) vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3. E-pood on õigustatud e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www. sushiking.ee kaudu. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www. sushiking.ee. Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse kliendi ja e-poe vahel tekkinud õigussuhtele kliendi poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

2. Hinnad

2.1. E-poe hinnad kehtivad arve tähtajalise tasumise puhul vastavalt punktis 4 sätestatule.

2.2. Kõik hinnad e-poes tootud eurodes (EUR) ja sisaldavad käibemaksu 20%.

3. Ostu sooritamine

3.1. Klient valib E-poes välja soovitud Toote ning lisab selle ostukorvi, klikkides nupul “Lisa ostukorvi”.

3.2. Tellimuse vormistamiseks tuleb Kliendil liikuda Ostukorvi lehele: menüüribal ostukorvi valikus klikkida nupul „Edasi maksma“, misjärel suunatakse Klient tellimuse vormistamise lehele.

3.3. Pärast nõutud andmete sisestamist ja andmete õigsuse kontrollimist kinnitab Klient tellimuse klikkides „Kinnitan&maksan“. Peale antud tegevust on tellimus kinnitatud ja müüjale edastatud.

3.4. Klient tasub Toote eest koheselt internetipanga pangalingi vahendusel ning kinnitab Müüjale makse klikkides nupul “Tagasi kaupmehe juurde”.

3.5. Klient kohustub tellimuse vormistamisel esitama tellimuse täitmiseks vajalikud, tõesed andmed.

3.6. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud täitmise võimatuse või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

3.7. Müüjal on õigus loobuda tellimuse täitmisest kui tekib kahtlus Müüjale esitatud andmete õigsuses ja headele tavadele mittevastava käitumise puhul.

4. Makseviisid

4.1. Tellimuste eest saab turvaliselt tasuda Eesti pangalinkide abil (Swedbank, SEB, Nordea, Danske, LHV, Krediidipank, Coop ja teised) ja krediitkaardiga (Visa, MasterCard, Maestro).

4.2. Makse teostamine toimub väljaspool E-poe keskkonda teenusepakkuja Maksekeskus AS turvalises maksekeskkonnas.

4.3. Müüjal puudub ligipääs Kliendi pangaandmetele ja krediitkaardi andmetele.

5. Tellimuse kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1 Pakume tarnet Narvas,Pärnus ja Tartus ning nende lähiümbruses. Täpsem info on https:// sushiking.ee/et/tarne-ja-makse .

5.2. Tellimused toimetab kohale Sushi King kuller vastavalt esitatud tellimusele.

5.2.1 Kaup toimetatakse kohale kohale toimetamise hinnakirja alusel:

– Kuller toimetab tooted Kliendi poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Sihtkoha hilisem muutmine on võimalik vaid kokkuleppel.

5.3. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi tellimuse kohale toimetamisel. Sushiking.ee ja kuller ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

5.4. Tellimused antakse kulleri poolt Teile üle koos vahearvega. Palume Teid tekkinud probleemidest koheselt informeerida Müüjat.Kontaktid on leitavad https://sushiking.ee/et/kontakt Pretensioonide esitamise õigus ei laiene kahjudele, mis on tekkinud peale toote üleandmist ostjale.

5.5. Juhul, kui tellimus ei jõua Kliendini heas seisukorras ja kinnises pakendis, on Klient kohustatud sellest restorani teavitama, saates vastavasisulise kirja koos piltidega e-mailile. Kontaktid on leitavad https://sushiking.ee/et/kontakt

6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

6.1. Ostetud tellimust ei saa tagastada, kui tellitud toit on valmistatud arvestades Kliendi isiklikke vajadusi või Kliendi poolt esitatud tingimuste kohaselt.

6.2. Kui tagastatav tellimus (ja tellimuse pakend või kott) on halvenenud ja halvenemise on põhjustatud asjaoludest, mis ei ole tingitud Müüjast ning toote mittesihipärase kasutamise tulemusest, on Müüjal õigus tasaarvestada tellimuse väärtuse vähenemine Kliendi poolt toote eest tasutud ning Kliendile tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab sushiking.ee Kliendile tasaarvestamise arve Kliendi poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile.

6.3. Tellimuse kinnitus ja täpsustav aeg tellimuse valmimise kohta saadetakse Kliendi poolt esitatud e-posti aadressile. 

6.4. Tellimuse tühistamisel ebasobiva aja tõttu, võtab müüja kliendiga ühendust, et leida kompromiss. Kui siiski aeg kliendile ei sobi, siis tellimuse summa tagastakse kliendi arvelduskontole (samale kontole kus kohast on makse laekunud) 3 tööpäeva jooksul.

6.5. Tellimust on võimalik ilma põhejndamata tühistada 24h ennem tellimuse valmimise aega.

7. Vastutus ja vääramatu jõud

7.1. Müüja vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab Müüja ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

7.2. Müüja ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või tellimuse kohale toimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada ning mille saabumist Müüja ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

8. Andmete kaitse ja töötlemise põhimõtted

8.1. Kõiki e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ka Müüjal puudub neile juurdepääs.

8.1.1 Veebipood kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks.

8.2. Müüja tagab ostja andmete sh. isikuandmete kaitse ja kasutamise privaatsuspoliitika tingimuste kohaselt ette nähtud korras. Ostja kinnitab, et on tutvunud ja nõus privaatsuspoliitika tingimustega. Lähtudes kehtivatest õigusaktidest ja privaatsuspoliitika tingimustes sätestatust, on Müüjal, Ostja nõusolekuta, õigus töödelda andmeid (sealhulgas isikuandmeid) ulatuses, mis on vajalik e-poes kasutamiseks. Muuhulgas on eeltoodust tulenevalt Müüjal eraldiseisva nõusolekuta õigus: saata ostjale e-poe teenuste kasutamisega seonduvaid teateid, sh. teateid, mille saatmine on e-poe kasutajate turvalisuse huvides; säilitada Ostjate paremaks teenindamiseks ja tehingute tõendamiseks e-poodi sisseloginud Ostja tellimuste andmed, sh mõistliku tähtaja jooksul ka nende tellimuste kohta, mida Ostja sessiooni käigus ei lõpetanud.

8.3. Kui Ostja on andnud Kliendilepingu sõlmimisel või muul viisil Ostja poolt tema nõusoleku andmist kinnitava tahteavalduse tegemisega (nt iseteeninduses) nõusoleku andmete turunduslikuks kasutamiseks, kasutab Müüja neid andmeid privaatsuspoliitika fikseeritud tingimustel ja eesmärgil sh. ka Ostjale teenuste ja kaupade personaalsete otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumiste edastamiseks elektroonilisel teel (nt e-posti või SMS´iga ).

8.4. Ostjal on igal ajahetkel õigus võtta andmete turunduslikuks kasutamiseks antud nõusolek tagasi, saates Müüjale vastavasisulise e-kirja või edasiste otseturustuspakkumiste saamisest keeldumiseks järgides tema e-posti aadressile saadetud otseturustuspakkumises olevat juhist.

8.5. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

8.6. Kliendi ja Müüja vahel seoses toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

9. Diskleimer

9.1. Tootepildid on illustratiivse tähendusega.

9.2. Müüja jätab endale õiguse teha muudatusi nii toitude hinna kui ka saadavuse osas ning loobuda erandkorras toidu müügist.

9.3. Toote infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale Teie viimast külastust uuenenud.

 

NB! Sushi täpne kogus on kirjas kategooriate juures/toote kirjelduses

 

Edukaid oste ja head isu!